Radovan Hudák – Efektívna synergia rastu a vzdelávania v oblasti biomedic. inžinierstva na TUKE

Košice 21 decembra 2021