Smart riešenie
pre svet zmien

O nás

Energetický priemysel citlivo vníma technologickú revolúciu spôsobenú vplyvom nových technológii. Najväčšou zmenou je, že dnes už nie je možné hovoriť o dvoch oddelených svetoch, IT a biznise, ale je potrebné tieto dva svety vnímať v jednotnom prepojenom kontexte.

Biznis potrebuje IT a IT potrebuje biznis.


Energetický priemysel má obrovský potenciál na implementáciu technológií a preto potrebuje otvorene diskutovať o možnostiach ich využitia. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre networking a otvorenú diskusiu

o potrebách a výzvach lokálnej IT a biznis komunity. Chceme priniesť „big picture“ v oblasti IT, dať do kontextu hi-end technologické inovácie s prácou lokálnych odborníkov.

Chceme, aby slovo inovácia stratilo svoj abstraktný charakter a naplno zhmotnilo svoj potenciál.


Aj preto VSE unIT konferencia prináša svetových a lokálnych odborníkov na inovácie a IT, vďaka ktorým majú návštevníci možnosť načerpať skutočne svetové inšpirácie a vytvárať prepojenia medzi biznisovým prostredím a IT priemyslom.

Energetický priemysel citlivo vníma technologickú revolúciu spôsobenú vplyvom nových technológii. Najväčšou zmenou je, že dnes už nie je možné hovoriť o dvoch oddelených svetoch, IT a biznise, ale je potrebné tieto dva svety vnímať v jednotnom prepojenom kontexte.


Biznis potrebuje IT a IT potrebuje biznis.

Energetický priemysel má obrovský potenciál na implementáciu technológií a preto potrebuje otvorene diskutovať o možnostiach ich využitia. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre networking a otvorenú diskusiu o potrebách a výzvach lokálnej IT a biznis komunity. Chceme priniesť „big picture“ v oblasti IT, dať do kontextu hi-end technologické inovácie s prácou lokálnych odborníkov.

Chceme, aby slovo inovácia stratilo svoj abstraktný charakter a naplno zhmotnilo svoj potenciál.


Aj preto VSE unIT konferencia prináša svetových a lokálnych odborníkov na inovácie a IT, vďaka ktorým majú návštevníci možnosť načerpať skutočne svetové inšpirácie a vytvárať prepojenia medzi biznisovým prostredím a IT priemyslom.


partneri