Radoslav Haluška a Peter Gontkovič – Možnosti otvorenej infraštruktúry

Košice 8 februára 2022