Peter Lamačka – Ako COVID akceleroval inovácie

Košice 2 novembra 2021