Miroslav Kulla – iWatt: mena zmeny

Košice 26 októbra 2021