Mesto Košice sa stáva centrom digitálnych inovácií

Košice 9 júna 2021 Autor: Štefan Lacko - Head of Delivery, GlobalLogic Slovakia s.r.o.