Emil Figura a Jozef Dodan Vojtko – IT Príležitosti na prahu zásadných zmien v energetike a utilitách

Košice 15 februára 2022