David Hamilton – Technológie v zdravotníctve – kľúčové riešenia pre prítomnosť a budúcnosť

Košice 23 novembra 2021