Ján Kromel – Synergia ako “kľúč” k zvýšeniu kybernetickej ochrany

Košice 14 septembra 2021