Očakávania verejných inštitúcií a súkromného sektora ako dodávateľa v oblasti digitalizácie

Košice 31 augusta 2021