Matej Ftáčnik – Ako sme vo Vacuumlabs prežili pandémiu vďaka komunite a vyšli z nej silnejší ako pred ňou

Košice 16 novembra 2021