Kybernetická bezpečnosť a ochrana štátu – poznáme všetky ohrozenia?

Košice 28 septembra 2021