Július Selecký – Od zero-day hrozieb, cez cielené útoky až po APT

Košice 21 septembra 2021