Eduard Suchánek – Evolúcia biznisu pod vplyvom krízy

Košice 30 novembra 2021